PRIVACYVERKLARING

Fly-drive-spanje.nl (onderdeel van DTW Tours) respecteert de privacy van alle bezoekers van haar website en zal zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke gegevens. Wij zullen deze informatie nooit doorverkopen aan derden. In deze privacyverklaring leest u meer over hoe wij omgaan met uw gegevens. Hierbij houdt Fly-drive-spanje.nl zich aan de actuele wetgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens (AVG - Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Uw gegevens

Contact via email

Als u ons per email benaderd, zullen de gegevens van u uitsluitend gebruikt worden om met u te corresponderen.

Offerte aanvraag

Bij het aanvragen van een offerte, hebben wij extra persoonlijke informatie van u nodig:

- Naam, adres, postcode, woonplaats, geboortedatum en email adres
- Uw reiswensen

Wij treden op als reisbemiddelaar, waarbij wij ook offertes voor u /in naam van u kunnen aanvragen. Indien wij de offerte voor u afhandelen, dan worden geen persoonlijke gegevens aan derden (reisorganisaties) doorgegeven. Het kan zijn, dat de reisorganisatie direct contact met u wenst en de offerte rechtstreeks naar u wil sturen. In dit geval zullen wij eerst toestemming aan u vragen.

Reservering

Een reservering doet u over het algemeen zelf bij de reisorganisatie waarnaar wij doorgelinkt hebben. Wilt u reserveren naar aanleiding van een door ons gestuurde offerte, dan zullen wij de link sturen van de desbetreffende reisorganisatie. Zelf kunt u dan uw gegevens invullen op hun website. Het kan voorkomen dat u wilt dat wij de reservering voor u maken. Hiervoor hebben wij de volgende gegevens van u nodig:

- Naam, adres, postcode, woonplaats, geboortedatum en email adres
- Paspoortgegevens / gegevens van ID kaart / gegevens rijbewijs
- Speciale wensen omtrent bijvoorbeeld eten of medische belangrijke informatie
- Eventueel andere gegevens welke noodzakelijk zijn voor het boeken en maken van uw reis

Er worden geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de reis.

Bewaartermijn

Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

Cookies

Fly-drive-spanje.nl maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer, tablet of smartphone worden geplaatst. Met behulp van deze cookies weet de website waarnaar gelinkt wordt, dat u via onze site bij hun terecht bent gekomen. Ook kunnen wij meer te weten komen over het klikgedrag van onze bezoekers, deze worden in Google Analytics geregistreerd. Bij het bezoeken van onze website stemt u automatisch in voor het plaatsen van deze cookies als u op akkoord / ga verder hebt geklikt.

Doorgelinkte websites

Via onze website wordt u doorgelinkt naar andere websites. Deze websites hanteren hun eigen privacybeleid, leest u deze van tevoren door, zodat u op de hoogte bent van hun beleid.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens

Indien u aan ons persoonsgegevens hebt verstrekt dan kunt u deze te allen tijde wijzigen of laten verwijderen. Ook heeft u recht op inzage in uw gegevens welke u heeft doorgegeven aan ons. U heeft altijd het recht op intrekking van uw verleende toestemming.

Heeft u nog vragen over het privacybeleid van Fly-drive-spanje.nl dan kunt u per email contact met ons opnemen via info@fly-drive-spanje.nl.

Klachten

Indien u het niet eens bent met het gebruik van uw persoonsgegevens door Fly-drive-spanje.nl en wij komen er samen niet uit, dan kunt u ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Fly-drive-spanje.nl (onderdeel van DTW Tours)
Tuindersvaart 160
2614SL Delft
Let op: dit is geen bezoekadres

info@fly-drive-spanje.nl

Laatste update: Delft, 10 december 2019